top of page
unnamed (4).jpg

Vyšehrad

.

Vyšehrad je historické hradištěhrad a pevnost v Praze, na skále nad pravým břehem řeky Vltavy na jižním okraji historického města, ve čtvrti Vyšehrad. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti, nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina. Dnes parkově upravený a veřejně přístupný areál je od roku 1962 národní kulturní památkou.

K Vyšehradu se váže řada pověstí z počátků českých dějin, založil jej prý bájný kníže Krok. Skutečný vznik knížecího hradiště je kladen do druhé poloviny 10. století. Koncem 11. století zde sídlil první český král Vratislav II., který zřídil vyšehradskou kapitulu. Fakticky se Vyšehrad stal součástí Prahy za Karla IV., který jej přestavěl a napojil na opevnění nově založeného Nového Města. Roku 1420 hrad vypálili husité, v polovině 17. století byl v rámci rozšiřování opevnění města přestavěn na barokní pevnost. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným k Praze roku 1883. V téže době došlo ke zřízení národního pohřebiště a k úpravám Vyšehradu do dnešní podoby. Roku 1904 byl vyšehradskou skálou proražen tunel, který otevřel pravobřežní komunikaci Prahy s jižním okolím.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad

Umění a kultura v Praze

.

České hlavní město Praha se vyznačuje výjimečně bohatým výběrem kulturní nabídky, četných muzeí, galerií a výstav. Město zároveň nabízí širokou škálu historických a architektonických památek.

Muzea

Související informace naleznete také v článku Seznam_českých_muzeí#Praha.

  • Nejstarší, největší a zároveň nejváznamnější muzeum v Praze je Národní muzeum, působivá neorenesanční budova na horním konci Václavského náměstí. Zahrnuje archeologicko-historické oddělení s již velmi zastaralou expozicí (od roku 1966) na téma Dějiny pravěku a rané dějiny dnešního českého území (tehdy také včetně Slovenska), mineralogické, zoologické a antropologické oddělení. Expozice místy působí dojmem „muzea v muzeu“ a neodpovídá nárokům moderním výstavy, proto bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci budovy. Ta v současnosti probíhá.

Pod hlavičku Národního muzea spadají ještě další muzea:

 

Skanzen Řepora

  • V městské části Praha 5. se nachází Skanzen Řepora (dříve Tuležim), kde je možné zhlédnout hospodářské budovy a řemesla ze 14. století.

 

Výtvarné umění

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD_a_kultura_v_Praze

Objevujte s námi Prahu...

bottom of page